Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quý I/2014
ck
(TBTCO) - Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở và công bố danh sách các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2014.
HĐQT BV biểu quyết
(TBTCO) - Thông tin đưa ra tại báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014 (số liệu trước soát xét), Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%.
hsx
(TBTCO) - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có văn bản nhắc nhở và công bố một loạt danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2014.
bão tuyết ở Mỹ
(TBTCO) - Báo cáo từ Impact Forecasting, Trung tâm phát triển mô hình thảm họa của Aon Benfield cho biết, thời tiết thay đổi thất thường trong quý I/2014 ở Châu Âu, Mỹ đã khiến ngành bảo hiểm phải bồi thường gần 6,7 tỷ USD.
Nộp hồ sơ QTT
(TBTCO) - Thu ngân sách (NS) quý I/2014 của ngành Thuế Thanh Hóa ước đạt gần 1.630,6 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán. Đây là bước “chạy đà” tốt cho công tác thu NS những tháng tiếp theo...
thu ngân sách quý 1
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu NSNN trong tháng 3 ước đạt 57.950 tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Tính đến hết quý I/2014, đã huy động được 83.014 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 35,8% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 3 đã huy động được 31.125 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch cả năm.
Tuyen truyen 1 cua
(TBTCO) - Cục Thuế Hòa Bình cho biết, trong tháng 3/2014, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 107,3 tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 4 tỷ đồng, thuế, phí đạt 103,3 tỷ đồng. Luỹ kế 3 tháng ước thực hiện đạt 390 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 18,6% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Đó là đánh giá theo số liệu công bố của Sở Tài chính Hải Phòng, tính đến 28/3. Theo đó, tổng thu NSNN tại Hải Phòng ước đạt 9.435,2 tỷ đồng, tăng 7% (kết quả so với cùng kỳ năm trước), bằng 20,2% dự toán HĐND thành phố giao; tổng chi cũng đạt hơn 22% dự toán năm.