Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quý IV/2020
tập đoàn Hòa Phát
(TBTCO) - Quý IV/2020, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 26.166 tỷ đồng doanh thu và 4.660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 43% và 142% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục lịch sử trong một quý của Hòa Phát.
CBRE
(TBTCO) - Trong năm 2020, tại thị trường bất động sản Hà Nội, có khoảng gần 18.500 căn hộ được giao dịch thành công. Dự báo trong năm 2021, doanh số bán hàng sẽ cải thiện, dao động trong khoảng từ 24.000 – 26.000 căn.
(TBTCO) - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý IV/2020 ước tính 55,1 triệu người, tăng 563,8 nghìn người so với quý trước và giảm 860,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, bình quân năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tính chung quý IV/2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với quý IV/2019.
(TBTCO) - Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng được kiểm soát tốt trong nước nên hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt mức tăng cao trong những tháng cuối năm.