Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy mô nhỏ
vien tro
(TBTCO) - Từ ngày 15/8, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho Chương trình Viện trợ trực tiếp của Chính phủ Australia (DAP) dành cho các dự án tại miền Bắc Việt Nam, bao gồm các tỉnh phía Bắc đến Thừa Thiên -Huế trong năm 2017 - 2018.
Doanh_nghiep
(TBTCO) - Việt Nam đang thiếu đội ngũ doanh nghiệp (DN) đủ lớn để có thể kết nối, gắn với các chuỗi giá trị toàn cầu. Không những thế, quy mô DN ngày càng nhỏ, tỷ lệ thua lỗ ngày càng cao,...