Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
tt
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
doanh nghiệp nhỏ
(TBTCO) - Cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển DNNVV. Bộ Tài chính cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước 837,25 tỷ đồng.
bắc Á
(TBTCO) - Nhờ dòng vốn giải ngân (theo hình thức trực tiếp từ Quỹ SMEDF hoặc gián tiếp thông qua các ngân hàng thương mại như BAC A BANK), các dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cấp vốn kịp thời để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
bắc Á bank
(TBTCO) - Ngày 11/02/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank).
chế biến tôm
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng hạn mức hỗ trợ là 560 tỷ đồng.
quuy phat trien DNNVV
(TBTCO) - Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa tổ chức hội thảo "Khởi động chương trình cho vay 2016" tại TP. Hải Phòng, với sự tham gia của đông đảo DN.
Quỹ DN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
cơ khí
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV), vừa được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
quỹ phát triển doanh nghiệp
(TBTCO) - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất-kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ sẽ được vay tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó nhưng không quá 30 tỷ đồng.