Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quỹ phát triển du lịch..
CP
(TBTCO) - Tập trung đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp, cho lĩnh vực du lịch.... là những nội dung được các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận trong phiên họp thường kỳ ngày 27/5.