Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
lương
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2014 và 2015, ngân sách Trung ương tiếp tục bố trí 50 tỷ đồng/năm cho Quỹ quốc gia về việc làm để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn tạo việc làm.