Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyền tự do
kinh doanh co dieu kien
(TBTCO) - VCCI khẳng định, có khoảng 30/267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư cần được loại bỏ để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
CIEM
(TBTCO) - Những nỗ lực của Chính phủ trong “đổi mới cơ bản về thể chế tác động đến môi trường kinh doanh” là một điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế năm 2014.
kinh doanh
(TBTCO) - Dù đã được đề cập nhiều lâu nay, nhưng quyền tự do kinh doanh vẫn luôn là vấn đề thời sự, đặc biệt là kể từ khi Hiến pháp 2013 được thông qua tháng 11/2013.