Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 03/QĐ-TCT
thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có Quyết định 03/QĐ-TCT ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015, tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm.