Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 1079/QĐ-BTC
gia sua
(TBTCO) - Sau hơn 3 tháng thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, đã có 538 sản phẩm sữa được công bố giá tối đa và giá đăng ký, với tỷ lệ giảm khoảng 0,3% - 34% so với mức giá bán trước khi Nhà nước công bố biện pháp bình ổn giá.
Sữa không giảm giá sữa, siêu thị kiên quyết đưa khỏi kệ
(TBTCO) - Saigon Co.op khẳng định Bất cứ nhà cung cấp nào không tuân thủ quy định sẽ mạnh tay đưa hàng ra khỏi kệ, đồng thời có biện pháp thay thế thích hợp nhằm đảm bảo Quyết định số 1079/QĐ-BTC của Bộ Tài chính được thực thi và quyền lợi người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu.
giá sữa giảm mạnh trước thời điểm áp giá trần
(TBTCVN) - Không cần chờ đến ngày 21/6/2014, ngày chính thức áp dụng chính sách giá trần bán lẻ đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định 1079/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, mà ngay từ bây giờ, người tiêu dùng đã có thể mua được một số sản phẩm sữa với giá bình ổn.