Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 1474/QĐ-BTC
công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".