Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 1749/QĐ-TCHQ
dn ưu tiên hải quan
(TBTCO) - Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững I (Công ty Âu Vững I), có trụ sở tại Bạc Liêu đã được Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.