Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 21/2015/QĐ-TTg
sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM
(TBTCO) - Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành, từ ngày 8/8/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.