Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 2543/QĐ-TCHQ
giá tham chiếu ắc quy nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2543/QĐ-TCHQ bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá đã được ban hành tại Quyết định 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014.