Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 26/2019
cổ phần hóa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.