Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 2668/QĐ-BTC
hải quan kien giang
(TBTCO) - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 22/10/2014, tại TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Kiên Giang.