Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 414/QĐ-BTC
hải  quanquang ninh
(TBTCO) - Ngày 7/4, Chi cục Hải quan Vạn Gia, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, theo Quyết định số 414/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 5/3/2015.