Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 51/QĐ-TTg
scic tham gia cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - SCIC ngoài việc được tham gia mua cổ phần lần đầu tại các DNNN, mua số cổ phần chào bán qua đấu giá không bán hết, trong trường hợp phần vốn Nhà nước đầu tư ngoài ngành không thoái hết, SCIC cũng được quyền mua lại.