Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 520 của bộ trưởng bộ tài chính về sắp xếp sáp nhập các chi cục thuế
chi cục thuế ứng hòa hà nội
(TBTCO) - Trao đổi với báo chí về việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế cho biết đang tích cực chủ động sáp nhập các chi cục thuế theo đúng lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.