Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 780
Nợ xấu, nhập nhèm và hoài nghi
(TBTCO) - Một cách gián tiếp, Ngân hàng Nhà nước thừa nhận có tình trạng nhập nhèm về nợ xấu trong hai năm qua, một phần do hạn chế của cơ chế...
hop bao NHNN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa thực hiện tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại đã bán lại nợ xấu cho VAMC; phủ nhận về thông tin NHNN có chủ trương lập gói hỗ trợ thị trường bất động sản với quy mô 100.000 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại họp báo thường kỳ của NHNH tổ chức chiều nay, 28/2.