Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định số 130/QĐ- TTg
di dời cơ sở gây ô nhiễm
(TBTCO) - Đây là một trong những quy định về việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở giáo dục, y tế quá tải, ... trong nội thành Hà Nội vừa được Chính phủ ban hành trong Quyết định số 130/QĐ-TTg.