Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 2256/QĐ-BCT
gia dien
(TBTCO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện mới bắt đầu từ ngày 16/3/2015.