Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg
nha
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề nghị, tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện bố trí vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách.
lu lut
(TBTCO) - Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định tạm cấp cho các địa phương, để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung năm 2014.