Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết liệt
8,9
(TBTCVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, nhờ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết 42/2017/QH14 (Nghị quyết 42), tình hình nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng đã giảm theo chiều hướng tích cực.
dn
(TBTCVN) - Ngoài việc tạo sức ép lớn lên các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện những nhiệm vụ của Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, cần tăng trách nhiệm của người đứng đầu, thậm chí hướng đến thay thế người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương nếu không hoàn thành nhiệm vụ.
cục thuế khánh hòa
(TBTCO) - Một trong những nhiệm vụ được Cục Thuế Khánh Hòa lấy làm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thu ngân sách là thu hồi nợ thuế. Do đó, đơn vị đã giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể đến từng đơn vị, phấn đấu không để tiền thuế nợ vượt quá 5% tổng thu ngân sách.
Ông Hà Công Tuấn
(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2018 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này là tiền đề để ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP tối thiểu là 3,05%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 40,5 tỷ USD trong năm 2018.
Cải cách hành chính
(TBTCO) - Từ năm 2014 đến nay xếp hạng chỉ số CCHC của Bộ NN&PTNT liên tục bị giảm, thậm chí giảm mạnh, cho thấy sự vào cuộc thiếu quyết liệt, chưa nghiêm túc của lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) cần rà soát, sửa đổi, thay thế.
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Tính đến ngày 25/5/2017, Cục Hải quan Hà Nội đã thu ngân sách được 8.117 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch năm. Cục Hải quan Hà Nội đã và đang quyết liệt triển khai tất cả các giải pháp để số thu ngân sách đạt kết quả cao nhất.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
ha
(TBTCVN) - Năm 2016 khép lại với những dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thủ đô, kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây, thu hút vốn đầu tư xã hội cao nhất từ trước đến nay…
Ngành Thủy sản
(TBTCO) - Năm 2017, ngành Thủy sản tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu và Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững đến năm 2020. Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 dự kiến là 6,85 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu 7,3 tỷ USD.