Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết tâm
thue nam dinh
(TBTCO) - Đến hết tháng 6/2019, Cục Thuế Nam Định thu hồi được 69,7 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2018 chuyển sang.
sơ sợi
(TBTCO) - Trở lại Nhà máy Xơ sợi (NMXS) Đình Vũ lần này, một không khí phấn khởi, tự tin và quyết tâm rất lớn đang hiện hữu từ những người lao động nơi đây.
Nuôi trồng thủy sản
(TBTCO) - Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập muốn chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính một cách hiệu quả, trước tiên bản thân các tổ chức khoa học và công nghệ cần phải có quyết tâm và năng động hơn.
Đối thoại DN, Hải quan Hà Nam Ninh
(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Nguyễn Duy Thuận cho biết, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ năm 2019, tiến hành giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc, quyết tâm thu đạt và vượt 5.200 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao.
thuế thái bình
(TBTCO) - Xác định công tác thu hồi nợ thuế có vai trò quan trọng trong công tác thu ngân sách, do đó ngay từ những ngày đầu năm Cục Thuế Thái Bình đã quán triệt đến bộ phận quản lý nợ thuế thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ.
thuế hà giang
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2019, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách đạt 1.896 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, cục thuế đã giao dự toán thu cụ thể đến các phòng, đơn vị trực thuộc, đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Thái Bình cho biết, đến tháng 12/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán pháp lệnh, bằng 91,9% so với cùng kỳ thực hiện. Đơn vị đang dồn lực thu ngân sách quyết tâm về đích ở chặng nước rút.
phú thọ thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Phú Thọ cho biết, 9 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 4.400 tỷ đồng, bằng 76% dự toán pháp lệnh, tăng 9% so với cùng kỳ thực hiện.
khánh hòa rà soát thu nợ
(TBTCO) - Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, 9 tháng đầu năm, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách đạt 11.258 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán pháp lệnh, tăng 12,7% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, văn phòng cục thu đạt 7.737 tỷ đồng, khối các chi cục thu đạt 3.469 tỷ đồng.