Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết toán
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017, theo quy định tại thông tư số 34 /2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
thông qua nghị quyết dự toán ngân sách 2017
(TBTCO) - Chiều 11/6, với 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.
Không thể cơ cấu lại ngân sách nếu không cơ cấu lại bộ máy
(TBTCO)- Tại phiên họp tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và NSNN ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm liên quan đến kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2018, những tháng đầu năm 2019 và quyết toán NSNN năm 2017.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Luật Quy hoạch năm 2017, nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế nếu được bố trí cho các nhiệm vụ quy hoạch thì thực hiện hết năm 2018, từ 1/1/2019 sử dụng vốn đầu tư công để lập, thẩm định phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.
BT
(TBTCO) - Việc kiểm soát chi chặt chẽ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đã giúp giảm bội chi, nhất là đối với ngân sách trung ương.
hệ thống thuế điện tử etax
(TBTCO) - Kể từ ngày 6/5/2019, người nộp thuế (NNT) ở Ninh Bình chỉ cần truy cập một hệ thống duy nhất là http//thuedientu.gdt.gov.vn (Dịch vụ thuế điện tử - eTax) để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và tra cứu các thông tin hồ sơ về thuế đã gửi đến cơ quan thuế
doanh nghiệp đối thoại chính sách thuế
(TBTCO) - Sau “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế”, Cục Thuế Khánh Hòa đã tiếp nhận, xử lý 19.182 hồ sơ quyết toán thuế, đạt 93% tổng số hồ sơ phải nộp. Trong đó, số lượng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 10.463 hồ sơ; quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 8.719 hồ sơ.
kbnn
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho giai đoạn 2020 - 2030.
chi phí
(TBTCO) - Ông Trần Hoàng (Hà Nội) hỏi, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán được sử dụng kinh phí thẩm tra, quyết toán quy định tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC, khi thực hiện các nội dung chi tiêu tại điều này có phải lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không?