Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết toán 2013
LN
(TBTCO) - Chiều 28/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) 2013. Tại phiên thảo luận, các ĐB Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo quyết toán và báo cáo thẩm tra.