Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết toán năm 2013
Quyết toán NSNN năm 2013
(TBTCO) - Mặc dù mức bội chi đã được Quốc hội điều chỉnh, nhưng quyết toán bội chi vượt 41.269 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP thực tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tăng chi chủ yếu từ nguồn vốn ODA và trả nợ Quỹ hoàn thuế GTGT.