Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rà soát số lượng
Hà Nội tổng rà soát số lượng, chất lượng xe taxi
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải tổ chức dán phù hiệu taxi, đảm bảo hoạt động của DN không bị giãn đoạn; Kết hợp điều tra, tổng rà soát số lượng, chất lượng xe taxi trên địa bàn.