Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa RAL
RAL
(TBTCO) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/4 tới chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.
ral
RAL chia cổ tức 25%14:55 | 24/03/2019
(TBTCO) - Ngày 10/4 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.
ral
(TBTCO) - Ngày 6/9 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt kể từ ngày 21/9.
ral
(TBTCO) - Ngày 3/4 tới, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.
ral
(TBTCO) - Ngày 25/8 tới, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%.
co tuc
(TBTCO) - Theo thông báo mới nhất từ HOSE, nhiều công ty niêm yết công bố chia cổ tức bằng tiền mặt ngay trong tháng 9 này.
ral
(TBTCO) - Ngày 26/8 tới, CtyCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.
bc
(TBTCO) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã Ck RAL) vừa có văn bản công bố thông tin về biên bản thanh tra thuế.
ral
(TBTCO) - CtyCP Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã CK RAL) vừa bị Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm công bô thông tin điều chỉnh hồi tố trên Báo cáo tài chính.