Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Rạp Soài
rap soai
(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính liên quan với Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam; kiểm toán giá trị dự án bàn giao trước khi chuyển giao dự án cho UBND tỉnh Tiền Giang.