Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Rhapsody
Nhạc trực tuyến đang dần đẩy lùi thị trường băng đĩa truyền thống
(TBTCO) - Thị trường nghe nhạc và tải nhạc trực tuyến lần đầu tiên đã vượt qua doanh thu bán đĩa CD và đây thật sự là một tin tốt đối với các công ty công nghệ như Apple, Spotify, Rhapsody hay Pandora Media.