Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa RIF
Mekong
(TBTCO) - Các dự án điểm của Khuôn khổ đầu tư khu vực (RIF) dự kiến sẽ được thông qua chính thức tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 19 tổ chức tại Viêng Chăn, Lào vào tháng 12 tới.