Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Robert Shiller
(TBTCO) - Robert Shiller, nhà kinh tế học người Mỹ đoạt giải Nobel kinh tế năm nay cùng với 2 nhà kinh tế khác cho công trình nghiên cứu "phân tích giá tài sản" vừa đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ bong bóng thị trường tài chính.