Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rơi máy bay SU22
su22
(TBTCO) - Hai chiếc máy bay SU22, thuộc Sư đoàn 370, cất cánh từ sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận), đang thực hiện bài tập nhào lộn để cắt bom theo kế hoạch, thì đột nhiên toàn bộ tín hiệu của 2 máy bay này bị mất.