Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rừng bị phá hoại
rừng
(TBTCO) - Theo Quyết định, ông Phạm Công Chiến bị đình chỉ chức vụ để làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý dẫn đến rừng bị phá với diện tích lớn mà không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo cấp trên kịp thời.