Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rút ngắn
KBNN Hải Phòng
(TBTCO) - Hải Phòng vẫn còn nhiều dự án đang đạt tiến độ thấp. Do đó, UBND thành phố (TP) Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn cùng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án này.
HQ Lam Giang
(TBTCO) - Cục Hải quan Quảng Nam đã công bố kết quả đo thời gian thông quan năm 2019. Kết quả cho thấy, thời gian thông quan hàng nhập khẩu chỉ còn hơn 17 giờ, rút ngắn hơn 6 giờ so với năm 2018, đạt mục tiêu Bộ Tài chính đề ra.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua kho bạc nhà nước (KBNN) là 3 ngày, tuy nhiên, cán bộ, nhân viên của KBNN Ninh Thuận đã nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 2 ngày.
dự án
(TBTCO) - Giải ngân vốn vay ODA hiện nay đang rất thấp. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành hậu kiểm tra đấu thầu một số dự án; Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư chủ động sớm trình thủ tục trong trường hợp dự án có thay đổi và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thanh toán vốn.
quảng ninh
(TBTCO) - Thời gian giải phóng hàng nhập khẩu tại Quảng Ninh hiện nay là 19 giờ 38 phút 25 giây, giảm 18%, hàng xuất khẩu là 3 giờ 56 phút 23 giây, giảm 6% so với năm 2018.
an giang
(TBTCO) - Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành là thực hiện chỉ đạo chung toàn bộ cuộc khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới bao gồm quá trình chuẩn bị; thực hiện khảo sát, đánh giá; tổng hợp, báo cáo kết quả và công bố kết quả khảo sát.
cửa hàng tiện lợi
(TBTCO) - Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng lao động, nhiều công ty cung cấp dịch vụ ở Nhật Bản đã buộc phải điều chỉnh chỉnh sách hoạt động 24h/7 áp dụng nhiều năm qua hoặc bắt đầu thử nghiệm rút ngắn thời gian hoạt động.
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Năm 2019, Hải quan Quảng Ninh đặt quyết tâm tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách được giao, cải cách thủ tục hành chính đi vào chiều sâu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN).
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho hay, phát huy kết quả đạt được của năm qua, năm 2019, đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu tăng thu 5% so với chỉ tiêu được giao, rút ngắn thời gian thông quan, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (DN).