Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rút ngắn thời gian làm thủ tục XNK
Hải quan An Giang
(TBTCO) - Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ yêu cầu rút ngắn 50% thời gian làm thủ tục hải quan, Hải quan An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải cách tạo thuận lợi cho DN. Phóng viên TBTCVN đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chánh Văn phòng Cục Hải quan An Giang về vấn đề này.