Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho DN
Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/11, Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đã thu NSNN được 20.791 tỷ đồng, đạt 96,7% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 16% (so với cùng kỳ). Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) hoạt động tốt, phục vụ thông quan hàng hóa nhanh chóng.