Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xnk
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Kể từ 12/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II (Hải quan Hải Phòng) và Công ty TNHH cảng Hải An sẽ thực hiện phối hợp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại cảng Hải An.
đăng kiểm ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai một số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.