Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rút tiền mặt
hy lạp
(TBTCO) - Theo truyền thông Hy Lạp, chính quyền nước này sắp dỡ bỏ mọi hạn chế rút tiền mặt trong nước trong vài ngày tới và sẽ bãi bỏ hoàn toàn việc kiểm soát vốn vào đầu năm 2019.
giao dịch
(TBTCO) - Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày vượt mức từ 100 triệu đồng trở lên khi thực hiện giao dịch với Kho bạc nhà nước (KBNN) cấp huyện và 200 triệu đồng trở lên khi thực hiện giao dịch với KBNN cấp tỉnh thì phải đăng ký với KBNN.
ATM
(TBTCO) - Theo Báo cáo tổng hợp tình hình đón Tết Ất Mùi 2015 của Văn phòng Chính phủ, hệ thống ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người dân và doanh nghiệp trước và trong dịp nghỉ Tết.