Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sách giá rẻ
sách
(TBTCO) - Các tuyến phố như Phạm Văn Đồng, đường Láng lâu nay vẫn được xem là "thiên đường" sách giá rẻ cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, sách rẻ cũng đồng nghĩa với sách giả/thật trà trộn tràn lan, bất chấp qui định của pháp luật về bản quyền, cũng như vấn đề chất lượng...