Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sách nghiệp vụ
sách báo chí
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông cho ra mắt bộ sách nghiệp vụ báo chí gồm 26 tên sách dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan mời thầu in sách nghiệp vụ năm 2014