Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sách trắng 2019
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại sự kiện. Ảnh: LV
(TBTCO) - Eurocham đánh giá cao nỗ lực hiện đại hóa thuế, hải quan Việt Nam thời gian qua; đồng thời bày tỏ vui mừng khi những khuyến nghị năm trước của cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu đã được tiếp thu và sửa đổi.