Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sai phạm về tài chính
thanh tra tài chính
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã triển khai được 13 cuộc thanh tra chuyên ngành, xử lý và nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng.
Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh của Thanh tra Chính phủ cho thấy, nhiều sai phạm trong công tác quản lý, tài chính, tuyển sinh, đào tạo... tại đây.