Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sakura
Le hoi hoa anh dao
(TBTCO) - Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2015 - sự kiện nổi bật nhất trong năm nhằm giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút sự tham gia đông đảo của du khách trên địa bàn Thủ đô.