Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Samsung Electronics Việt Nam
Cán bộ, công chức Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ kê khai nộp thuế.
(TBTCVN) - Năm 2019, một số doanh nghiệp (DN) trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có số nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ năm 2018.
(TBTCO) - Đó là quan điểm của Bộ Tài chính đối với việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho hưởng các mức ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp như Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV).