Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sàn giao dịch nước ngoài
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư quy định về phạm vi, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài quy định thương nhân phải có vốn pháp định tối thiểu 50 tỷ đồng trở lên mới đủ điều kiện làm môi giới.