Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản lượng gạo
xk
(TBTCO) - Theo báo cáo Triển vọng Lương thực được Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp quốc (FAO) vừa công bố, sản lượng gạo toàn cầu năm nay nhiều khả năng sẽ tăng 0,7% so với năm ngoái lên mức hơn 502 triệu tấn.
(TBTCO) - Sản lượng năm 2014 đạt khoảng 42,7 triệu tấn lúa, sản lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 7 triệu tấn. Với sản lượng trong nước và tình hình nguồn cung, cầu gạo thế giới dự báo như trên, dự báo năm 2014 giá thóc, gạo trong nước ổn định hoặc giảm.