Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản lượng thép
thep HP
(TBTCO) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng 1.096.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
 thép
(TBTCO) - Ước sản lượng thép xây dựng sản xuất, tiêu thụ trong tháng 9/2014 ổn định so với tháng 8/2014; trong đó sản lượng thép sản xuất ước đạt khoảng 400 ngàn tấn; sản lượng thép tiêu thụ ước đạt khoảng 380 ngàn tấn.
(TBTCO) - Tuy các chi phí đầu vào để sản xuất thép thành phẩm có nhiều biến động tăng, giảm nhưng do nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng luôn đứng ở mức thấp, giá thép xây dựng trong năm chủ yếu được điều chỉnh giảm.