Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản lượng tôm thẻ chân trắng
Tôm
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thủy sản, giá trị tôm xuất khẩu từ đầu năm đến nay đã sụt giảm khoảng từ 35 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái trên tất cả các thị trường.